หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | บริการ | เครื่องหมายการค้าต่างประเทศ | สิทธิบัตรต่างประเทศ | ทีมงาน | IP market | บทความ | ผลงานของเรา | กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา |ติดต่อเรา


 • TGC International Company Limited
  สำนักงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่จะช่วยให้คุณได้รับความคุ้มครองสิทธิสำหรับการสร้างสรรค์ การประดิษฐ์ การออกแบบ การแสดงออกทางความคิด การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การจดทะเบียนสิทธิบัตร การจดทะเบียนลิขสิทธิ์ ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในธุรกิจของคุณ ด้วยประสบการณ์งานด้านทรัพย์สินทางปัญญามามากกว่า 10  ปี

   

 • เครื่องหมายการค้า สามารถสร้างมูลค่าในตัวสินค้าได้  สามารถทำให้ลูกค้าแยกความแตกต่างระหว่างสินค้าของเรากับสินค้าของคู่แข่งได้  สามารถทำให้สินค้าประเภทอื่นภายใต้เครื่องหมายการค้าของเราจำหน่ายได้ง่ายขึ้นและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าของเรา และ ตัวเครื่องหมายการค้าก็ยังเป็นทรัพย์สินในธุรกิจของเราที่มีมูลค่ามหาศาล


   


 • สิทธิบัตร สามารถทำให้เราจำหน่ายสินค้าภายใต้การประดิษฐ์และการออกแบบนั้นได้แต่ผู้เดียว หากสิ่งที่เราคิดค้นประดิษฐ์ขึ้นหรือออกแบบขึ้น และ สิ่งนั้นทำให้ลูกค้าของเราหลงใหล ธุรกิจของเราก็จะเป็นผู้นำในตลาดนั้นทันที ซึ่งคู่แข่งของเราจะไม่สามารถนำ สิ่งที่เราคิดค้น ประดิษฐ์ขึ้นหรือออกแบบขึ้นมาใช้ได้ ทั้งตัวสิทธิบัตร ของเราเองยังมีมูลค่าซึ่งเราอาจจะให้ใครนำไปใช้โดยเราสามารถที่จะคิดค่าสิทธิได้


   

 • TGC International Company Limited หวังและเชื่อว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณได้ให้โอกาสเราในการจดทะเบียนจัดตั้งหรือ การบังคับใช้สิทธิในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ   เราจะให้บริการและทำให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดด้วยประสบการณ์งานด้าน ทรัพย์สินทางปัญญามามากกว่า  10  ปี ที่จะให้บริการที่มีคุณภาพสูงซึ่งตรงกับความต้องการคุณ และ ให้คำปรึกษาเป็นผู้ช่วยเพื่อนำธุรกิจของคุณให้ประสบความสำเร็จและนำไปสู่ ความเข้าใจและความต้องการของคุณอย่างทันท่วงที

   


 
     
 
     
 
     
 
   
 

Search IP Databases

 


© 2012-2018 TGC International Co., Ltd.
All rights reserved.
KEYWORDS:
- Patent
- Logo
- Trademarks
- Invention
- Copyright
- Design