เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า

บริการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายร่วม เครื่องหมายบริการ

การตรวจสอบความเหมือนคล้ายและวิเคราะห์ชื่อเครื่องหมายการค้าว่ามีแนวโน้มที่สามารถจดทะเบียนได้หรือไม่

การดำเนินการแก้ไขคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

การอุทธรณ์โต้แย้งคำปฏิเสธรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

การคัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

การจดทะเบียนโอนเครื่องหมายการค้า

การต่ออายุเครื่องหมายการค้า

การตรวจสอบสถานะเครื่องหมายการค้า

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบเครื่องหมายการค้า

การทำหนังสือเร่งรัดการพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้รวดเร็วขึ้น

หลักการคิดชื่อเครื่องหมายการค้า คลิกที่นี่ https://www.trademark-patent.com

การออกแบบโลโก้เพื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า  คลิกที่นี่  https://www.design365days.com/