การศึกษา : (นบ), (นบท), (นม) เชี่ยวชาญงานจับกุมปราบปรามสินค้าปลอมแปลงที่ละเมิดสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา