การศึกษา : (นบ), (นบท), (นม) เชี่ยวชาญงานฟ้องคดีต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญา